24 Verhalen

Laat je inspireren door tal van verhalen. We hebben ze alvast gebundeld volgens zes boeiende accenten:
Beter samen • Weg met de clichés • Springplank naar zinvol werk • Op mijn manier • Begrip werkt • Student met talent.
Klik op de naam van de sprekers voor hun verhaal.

Beter samen   L 01.07
11u30 – 12u20   Een droom op wieltjes • Thomas, Hilde & Lut
14u00 – 14u50 Op weg naar een nieuwe loopbaan • Kristof, Annelies & Katrien
15u00 – 15u50 Sterkere bedrijven dankzij kanariepietjes, spiegelaars & verbeteraars • Els & Inge
16u00 – 16u50   Op mij kan je rekenen • Ramses, Cil & Joost
Weg met de clichés   L 01.08
11u30 – 12u20   Orde op zaken • Kathleen
14u00 – 14u50   Tellen als passie • Jan
15u00 – 15u50 Doe iets moois met je talent • Miriam
16u00 – 16u50   Getest en goed bevonden • Tim & An
Springplank naar zinvol werk   L 01.10  
11u30 – 12u20   Diversiteit als kracht • Filip, Cindy & Sabrina
14u00 – 14u50   Een bord vol kansen • Greet & Inge
15u00 – 15u50 Van talent naar inclusie • Sarah
16u00 – 16u50   Mise-en-place • Heidi
Op mijn manier   L 01.11  
11u30 – 12u20   Tips voor mensen op zoek naar authentisme • Frederik, John & Kimberley
14u00 – 14u50   Mijn werkervaringstestament • Philippe
15u00 – 15u50   Het resultaat mag er wezen • Chris
16u00 – 16u50   Mezelf als talent • Fredje & Christine
Begrip werkt   L 02.01  
14u00 – 14u50   Talent als opstap naar werk, werk als opstap naar talent • Sander & Marc
15u00 – 15u50 Niet van zelfsprekend • Dirk
16u00 – 16u50   Anders, net als jij • Lesley
Student met talent   L 02.06  
14u00 – 14u50 Creatief ondernemen • Rupert & Inès
15u00 – 15u50 Stevige co • Davy, Jolien & Kris
16u00 – 16u50   Stage als opstap naar werk • Valérie